OM ATELIER ALDERSROGADE

Atelier Aldersrogade ligger lige ved det gamle 'chokolade kryds.'
Vi flyttede ind i foråret 2017 og huser i dag 15 kunstnere.
Anette Abrahamsson
Anne Lindgren
Pia Fonnesbech
Frodo Mikkelsen
Hanna Ravn Hermansen
Mette Rishøj
Eva Toft
Mia-Nelle Drøschler
Ebbe Laurs Sørensen
Hussein Tai
Lars Grenaa
Christina Marie Jespersen
Birgitte Søvsø
Kristine Køster