Christina Marie Jespersen

Atelier / Evighedstegning”(uddrag) / Fra bogen: selfgenereted photography from Christina Marie Jespersens

Christina Marie Jespersen er ansvarshaverne redaktør på Billedkunstskolernes Forlag, Det Kongelige Danske Kunstakademi og har her arbejdet med udgivelser, vidensdeling, organisering, kategorisering, projektledelse og undervisning/vejledning siden 2015. Udover udgivelsesarbejdet, har arbejdet bl.a. været organisering af Rundgang Research 2016, samt et tværfaglig samarbejde med undervisningsforløbet Kunstnerbøger (som resulterede i studerenes egne udgivelser, 2017), samt skriveworkshoppen Tekst som materiale efteråret, 2017. Uddannet Cand. Mag. I Litteraturvidenskab, KUA. BA i Moderne Kultur og har studeret på Humboldt Universitet og på Universität der Kunste (kunstakademiet), Berlin (2004-06).

Egen kunstnerisk praksis kan koncenteres om ”tekst i kontekst”. Tekstarbejder som har gestaltet sig i flere discipliner som: scenekunst (lecture-performance), rum-installation, bøger og udstillinger (tekst i relation til billede, skulptur etc.) og undervisning. Projekter er ofte kollektiver og/eller research-baserede projekter, der bygger på kulturhistorie, naturvidenskab, oprindelsers mutationer udi samtidige fænomener, re-organisering af information.